01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 - flash video

Etika podnikání a životní prostředí

Flexfill s.r.o. a NCH Distribution s.r.o. navazují na více než 90letou tradici mateřské společnosti, což se promítá do dodržování etiky podnikání a příslušných právních předpisů ČR a dalších zemí, do kterých se výrobky vyvážejí, ale také při prosazování profesionální týmové práce na všech úrovních řízení.

Firmy mají nastaveny standardy řízení kvality podle ISO 9001, ochrany životního prostředí, snižování spotřeby energií a objemu výrobních odpadů podle ISO 14001 či dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci certifikované podle OHSAS 18001.

Politika integrovaného systému společnosti Flexfill a NCH Distribution
Politika IMS.pdf

Politika prevence závažné havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
Politika PZH.pdf  

ISO certifikát NCH Europe
NCH Europe Certifikát ISO.pdf  

Kosher certifikát
NCH Europe Kosher Certificate

Halal certifikát
NCH Europe Halal Certificate Part I

NCH Europe Halal Certificate Part II

NCH Europe Halal Certificate Part III

Politika kvality zkušební laboratoře
Politika kvality zkušební laboratoře

Certificate of Accreditation